Redakcijos žodis

Authors

  • Julė Kiverienė Kaunas University of Technology

Abstract

Informuojame, kad nuo 2012 m. žurnalo „Cheminė technologija“ antrojo numerio keičiasi redakcinės kolegijos sudėtis, taip pat keičiasi nurodymai straipsnių autoriams. Todėl prašome straipsnių autorių ateityje rankraščius redakcinei kolegijai teikti jau pagal naujuosius reikalavimus.

Straipsnių parengimo reikalavimai yra pateikti leidinyje ir interneto svetainėje adresu: http://www.chemtech.ktu.lt

Kauno technologijos universiteto mokslo periodiniame leidinyje „Cheminė technologija“ publikuojami originalūs, kitur neskelbti organinių ir neorganinių medžiagų technologijos, maisto chemijos ir technologijos, biotechnologijos, farmakologijos technologijų moksliniai straipsniai ir apžvalgos lietuvių arba anglų kalbomis. Žurnalo redakcinės kolegijos nariai skatina originalių straipsnių, kuriuose aprašyti cheminės technologijos ir kitų giminingų mokslo krypčių (chemijos ir biochemijos, medžiagotyros ir aplinkosaugos inžinerijos) integruotų tyrimų rezultatai, publikavimą. Žurnale gali būti publikuojami metodologiniai, apžvalginiai, kritiniai, informaciniai (apie jubiliejus, konferencijas, mokslinį bendradar-biavimą, mokslo ir studijų institucijas) straipsniai. Kviečiame mokslininkus rašyti mokslinius straipsnius į šį leidinį ir dalytis savo moksline patirtimi.

Author Biography

Julė Kiverienė, Kaunas University of Technology

Dr.

Downloads

Published

2012-07-30

Issue

Section

1